Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022

Ο ΕΟΦ ανακαλεί γνωστό χάπι για το στομάχι


 Στην ανάκληση της παρτίδας 200220 (ημ/νία λήξεως 03/2023) του φαρμακευτικού προϊόντος...  

 
NOXADIF GR.TAB 40MG/TAB προχωράει ο ΕΟΦ.

Το χάπι αυτό χορηγείται για τη θεραπεία του πεπτικού έλκους και της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης.

«Μετά από τη διενέργεια εργαστηριακού ελέγχου, τα αποτελέσματα δεν συμφωνούν με τις προδιαγραφές του προϊόντος ως προς τον έλεγχο της εμφάνισης» αναφέρει ο Οργανισμός στην ανακοίνωσή του.

«Η εταιρεία ΑΔΗΦΑΡΜ Μ.Ε.Π.Ε. οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες της και να αποσύρει τη συγκεκριμένη παρτίδα από την αγορά.

Τα παραστατικά της ανάκλησης πρέπει να τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και να τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν», καταλήγει η ανακοίνωση.