Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2023

Στο φως τα σκοτεινά σημεία της δυσώδους υπόθεσης του ηλεκτροφωτισμού

 

Θα μας απαντήσετε κ. δήμαρχε ποια είναι η εταιρεία που εξέδωσε την εγγυητική επιστολή;

Νέα δεδομένα που ενισχύουν την άποψη ότι έχουμε να κάνουμε με μία δυσώδη υπόθεση με πολλά σκοτεινά σημεία, έρχονται στο φως της δημοσιότητας, προκειμένου να ενημερωθούν οι δημότες για τον τρόπο που συνεχίζει να δρα η απερχόμενη διοίκηση και μάλιστα μια ανάσα από τις εκλογές της 8ης Οκτωβρίου. 

Πιο συγκεκριμένα και... 


σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανάδοχος της προμήθειας του ηλεκτροφωτισμού, εμφανίζεται να καταθέτει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης ποσού 159.797,98 ευρώ η οποία έχει εκδοθεί από ρουμάνικη ασφαλιστική εταιρεία με την επωνυμία "ONIX ASIGURARI S.A.". 


Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι εύλογα και τα απευθύνουμε στον κ. δήμαρχο του οποίου την υπογραφή φέρει η εντολή πληρωμής του χρηματικού εντάλματος των 2.000.000 ευρώ: 


Κύριε Κουκοδήμο, γιατί αποδεχθήκατε εγγυητική επιστολή από μία ρουμάνικη ασφαλιστική εταιρεία και όχι από μια αναγνωρισμένη και έγκυρη ελληνική τράπεζα;


Ελέγχθηκε η εγκυρότητά της σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, όπως αναφέρεται στη σύμβαση;


Πρόκειται για την ίδια "ONIX ASIGURARI S.A.", της οποίας τη δραστηριότητα απαγόρευσαν οι εποπτικές αρχές στην Ιταλία;


Πρόκειται για την ίδια "ONIX ASIGURARI S.A.", ο κύριος μέτοχος της οποίας, σύμφωνα με την αριθμ. ΔΕΚ C-559/2015 απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, έχει καταδικαστεί για απόπειρα διακεκριμένης απάτης, έχουν κατασχεθεί περιουσιακά του στοιχεία ενώ σε βάρος του έχουν εκδοθεί καταδικαστικές αποφάσεις; Η εγγυητική επιστολή για την πληρωμή του εντάλματος, που αρνήθηκε να πληρώσει ο ταμίας του δήμου, έχει εκδοθεί από την "ONIX ASIGURARI S.A."; 


Κύριε δήμαρχε, σας καλούμε να εμφανίσετε την εγγυητική επιστολή. Επιτέλους όλα στο φως!