Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2023

Ποιος είναι τελικά ο Δήμαρχος;


Δείτε κατάντια...

Σήμερα, φέρνω στο ΦΩΣ της δημοσιότητας, κάτι που αποτελεί κοινό μυστικό σε κάθε Δημότη. Βλέπουμε, συγκεκριμένο επιχειρηματία να κάθεται ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΑ στην καρέκλα του Δημάρχου Κατερίνης. Στην καρέκλα του εκπροσώπου 85.000 ανθρώπων!

Αυτά... 

 
τα 4 χρόνια, ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας έχει λάβει περισσότερα από 1.200.000€ χρήματα σε αναθέσεις και «διαγωνισμούς».

Τα συμπεράσματα δικά σας.

Δημότης Κατερίνης


S.I.K ΜΙΚΕ ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

.03274       30/12/2019                               249,00. 

 

.00766       10/04/2020                             1.097,17.

.00963       13/05/2020                                396,70.

.00959       13/05/2020                                390,98.

.00972       13/05/2020                             9.937,50.

.00959       13/05/2020                             9.937,50                 

.00988       18/05/2020                           19.820,61.

.00985       18/05/2020                           21.361,62.

.01037       20/05/2020                                321,30.

.01035       20/05/2020                                372,00.    

.01036       20/05/2020                                372,00.    

.01363       26/06/2020                           24.793,80.

.01367       29/06/2020                           24.800,00.

.01560       20/07/2020                                792,56.

.01948       02/09/2020                           14.996,56.

.01950       02/09/2020                           24.798,14.

.02978       16/12/2020                                392,21.          ΣΥΝΟΛΟ  154.825

  

.00746       19/03/2021                            24.793,71.

.01372       29/04/2021                            19.123,90 

.τιμ 102      14-05-2021                           36.725,08  ΚΩΔ. ΣΥΝ.  61799024

.τιμ 103      21-05-2021                           33.146,35. ΚΩΔ. ΣΥΝ.  62083121

.01372       29/04/2021                            19.123,90.

.τιμ 109      28-05-2021                           28.018,52. ΚΩΔ. ΣΥΝ.  61799001

.τιμ 127      15-07-2021                           18.619,51  ΚΩΔ. ΣΥΝ.  63518172

.02456       19/07/2021                            34.289,72.

.02249       30/06/2021                            22.320,00.

.02250       30/06/2021                            24.800,00.

.02197       30/06/2021                            65.710,08.

.03352       30/09/2021                            19.260,92.

.04346       30/12/2021                            25.997,22.       ΣΥΝΟΛΟ    371.923

    

.00486       08/03/2022                            42.250,27.

.00641       15/03/2022                            54.387,40.

.00857       29/03/2022                            15.671,61.

.01205       28/04/2022                            23.747,24.

.01204       28/04/2022                            23.785,68.

.01243       05/05/2022                            13.452,76.

.01239       05/05/2022                            13.413,08.

.01456       24/05/2022                            14.880,00.

.01598       03/06/2022                            29.760,00

.01722       14/06/2022                            12.292,49.

.01796       21/06/2022                            11.904,00.

.01886       30/06/2022                            24.775,20.

.01887       30/06/2022                          104.996,72.

.02006       08/07/2022                            15.000,00.

.02131       19/07/2022                            37.198,51.      

.02414       25/08/2022                              4.761,60.           ΣΥΝΟΛΟ    442.271

 

.00441       28/02/2023                            42.231,17.

.00699       29/03/2023                            36.077,18.

.01120       27/04/2023                            37.321,77.

.01457       24/05/2023                            29.549,57.           ΣΥΝΟΛΟ    145.178  

 

ΔΗΜΟTIKH EΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

 

 ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

 

00399          27/07/2020                   12.216,34.  

00295          28/04/2021                   24.667,78.

 

00063          02/03/2022                     8.668,08.  

00064          02/03/2022                     8.660,84.

00429          04/08/2022                   10.887,77.

00540          20/09/2022                   13.502,60.

 

00462                                                13.452,92.

00411          26/06/2023                    17.519,94.                ΣΥΝΟΛΟ     109.571 

 

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΚΔΑΠ ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

 

.0233Α                           1.928,47.                                      ΣΥΝΟΛΟ    1.928,47 

 

H.I.T. TOOLS COMPANY E.E.ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

 

Κατερίνη , 30/11/2021     12.396,28

Κατερίνη , 30/11/2021     22.320,00

Κατερίνη , 31/08/2023     14.105,00                                   ΣΥΝΟΛΟ     48.821    

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ         1.230.577