Δευτέρα, 28 Μαΐου 2012

Πραξικόπημα λογικής....

Ο δοτός πρώην πρωθυπουργός παρουσιάζει ττην αποτυχία της πολιτικής του 
σαν απόδειξη για την ανάγκη συνέχισής της...Πραξικόπημα λογικής.