Η  γερμανική πόλη Oldenburg  έλαβε τον περασμένο Μάιο  το  Ευρωπαϊκό Βραβείο Αριστείας 2012  των Ευρωπαϊκών Πόλεων που είναι φιλικές για τα παιδιά, για το σχέδιό της που αφορά στην ανάπλαση της περιοχής Donnerschwee. Το φετινό βραβείο «Πόλεις για τα Παιδιά» απευθυνόταν σε προγράμματα στο πεδίου του Σχεδιασμού «Γειτονιών Φιλικών προς τα Παιδιά», στο πλαίσιο του δικτύου Πόλεων για τα Παιδιά. Οι πόλεις πρέπει να προσελκύουν οικογένειες παρέχοντας χώρους διαβίωσης φιλικούς προς τα παιδιά. Το πρότυπο των αστικών γειτονιών είναι ιδιαιτέρως σημαντικό για την ποιότητα ζωής των παιδιών. Κάθε χρόνο Ευρωπαϊκές πόλεις  τιμώνται για την επιτυχή εφαρμογή προγραμμάτων που έχουν ως κέντρο τα παιδιά και τους νέους σε διάφορες περιοχές πολιτικής, περιλαμβανομένων της εκπαίδευσης, της υγείας, της ασφάλειας, του σχεδιασμού εξωτερικών χώρων παιχνιδιού και της ενσωμάτωσης των νέων και των ηλικιωμένων.

Στόχος της επιτροπής για το Βραβείο Αριστείας 2012, στο συγκεκριμένο πεδίο, ήταν η αναζήτηση  καινοτόμων  προγραμμάτων  σχεδιασμού γειτονιών, που λαμβάνουν υπόψη τους τον παράγοντα των παιδιών και των οικογενειών τους, κατά τη διαδικασία σχεδιασμού των ποιοτήτων των αστικών περιοχών αναφορικά με την ανάπτυξη, την αρχιτεκτονική, τους ελεύθερους χώρους και τη χρήση τους.
Τα προγράμματα  αφορούσαν στο  σχεδιασμό γειτονιών που είτε οδηγούν στην κατασκευή νέων γειτονιών, είτε αναπλάθουν υπάρχουσες γειτονιές.
Πυρήνας τους οι ανάγκες των παιδιών και των νέων στο πλαίσιο ενσωματωμένων, διυπηρεσιακών στρατηγικών αστικού σχεδιασμού.
Κριτήρια επιλογής ήταν :
  • Σχεδιασμός Γειτονιάς
  • Καινοτομία
  • Αναμενόμενη Απόδοση
  • Αποδοχή Χρηστών
  • Βαθμός Συμμετοχής
  • Μεταβιβασιμότητα σε άλλους δήμους
  • Στρατηγικές Δημοσιοποίησης
  • Βιωσιμότητα
Συμμετέχοντες:
Ευρωπαϊκές πόλεις με περισσότερους από 100000 κατοίκους.
Στο διαγωνισμό του 2012,  συμμετείχαν 22 πόλεις από 10 χώρες.
Το δίκτυο πόλεων για τα παιδιά υπάρχει από το 2007 και μέλη του είναι 71 πόλεις από 32 ευρωπαϊκές χώρες.