Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2020

Άννα Μάνη – Παπαδημητρίου: «Ανάγκη για σταδιακή καταβολή του ανταλλάγματος χρήσης από τους καστανοπαραγωγούς της Σκοτίνας Πιερίας»


Ερώτηση της βουλευτού προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η βουλευτής ερωτά τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κωστή Χατζηδάκη, εάν προτίθεται να εξασφαλίσει τη σταδιακή καταβολή του ανταλλάγματος χρήσης για τους...

καστανοπαραγωγούς της Σκοτίνας Πιερίας, ώστε να δοθεί μία σημαντική οικονομική ανάσα και ένα επιπλέον κίνητρο στον αγροτικό κόσμο της Π.Ε. Πιερίας αλλά και για να αποφευχθεί η πιθανότητα αδυναμίας καταβολής του.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης :

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: Τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κωστή Χατζηδάκη

Θέμα: Ανάγκη για σταδιακή καταβολή του ανταλλάγματος χρήσης από τους καστανοπαραγωγούς του χωριού Σκοτίνας Πιερίας

Κύριε Υπουργέ,

Στο χωριό Σκοτίνα, της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, το συντριπτικό ποσοστό του εισοδήματος των κατοίκων προέρχεται από την καλλιέργεια του κάστανου, όπου και απασχολούνται περίπου 120 παραγωγοί. Η ετήσια παραγωγή κάστανου ανέρχεται σε 500 – 600 τόνους και τα συνολικά έσοδα περίπου στο ποσό του 1.200.000 Ευρώ.

Τα καστανοτεμάχια, τα οποία καλλιεργούνται, βρίσκονται σε Δημόσιο Δάσος, έκτασης 29.767,55 τ.μ., στη θέση «Κατσίκα» Σκοτίνας του Δήμου Δίου – Ολύμπου της Π.Ε. Πιερίας και έχουν παραχωρηθεί στους καστανοπαραγωγούς, κατά χρήση, προς δενδροκομική εκμετάλλευση με αποφάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων) για 25 έτη.

Ωστόσο, στις ως άνω αποφάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης προβλέπεται ότι οι καστανοπαραγωγοί θα πρέπει να καταβάλουν το αντάλλαγμα χρήσης στο Πράσινο Ταμείο – Ειδικό Φορέα Δασών εφάπαξ, κατά τα οριζόμενα στην υπ.αρ. 117653/6833/28-12-14 (ΦΕΚ 33202 Β’) Υπουργική Απόφαση, κάτι το οποίο αποτελεί γι’ αυτούς δυσβάσταχτη οικονομική επιβάρυνση.

Με άλλα λόγια, καλούνται να προκαταβάλουν για ολόκληρη τη χρονική περίοδο χρήσης, για 25 δηλαδή χρόνια, το αντάλλαγμα χρήσης, το οποίο ανέρχεται σε αρκετές χιλιάδες Ευρώ, χωρίς να είναι βέβαιο ούτε ότι θα είναι σε θέση να καλλιεργούν για όλη αυτή τη χρονική περίοδο την εν λόγω έκταση, ούτε ότι θα μπορούν να ανταπεξέλθουν στις λοιπές υποχρεώσεις τους που προκύπτουν από τις ως άνω αποφάσεις παραχώρησης.

Σε κάθε περίπτωση, το αίτημα των καστανοπαραγωγών για σταδιακή καταβολή του ανταλλάγματος χρήσης, σε ετήσια για παράδειγμα βάση, κρίνεται λογικό, δίκαιο και επιβεβλημένο για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα και τη στήριξη του αγροτικού κόσμου της Π.Ε. Πιερίας.

Κατόπιν όλων αυτών ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

Προτίθεστε να εξασφαλίσετε τη σταδιακή καταβολή του ανταλλάγματος χρήσης για τους καστανοπαραγωγούς του χωριού Σκοτίνας Πιερίας για να δώσετε μία σημαντική οικονομική ανάσα και ένα επιπλέον κίνητρο στον αγροτικό κόσμο της Π.Ε. Πιερίας αλλά και για να αποφευχθεί η πιθανότητα αδυναμίας καταβολής του;

Η Ερωτώσα Βουλευτής

Άννα Μάνη – Παπαδημητρίου