Κυριακή, 7 Μαρτίου 2021

Εσείς το ξέρατε

  

Ένα κουταλάκι του γλυκού νερό περιέχει περίπου ...   

 
500.000.000.000.000.000.000.000.000 άτομα σε αυτό.