Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 2023

Σκάκι: Μπαίνει ως μάθημα στα σχολεία – Το οφέλη για τη νέα γενιά


Τα προγράμματα αυτά μπορούν να αξιοποιηθούν από τους εκπαιδευτικούς στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) ενέκρινε μια σημαντική πρόταση της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας (ΕΣΟ) και το σκάκι μπαίνει πλέον στα σχολεία.

Συγκεκριμένα, εγκρίθηκαν... 

 
δύο εκπαιδευτικά προγράμματα: Το 1ο έχει τίτλο «Σκάκι και φαντασία» και αφορά μαθητές και μαθήτριες Νηπιαγωγείου, Α΄ και Β΄ Δημοτικού. Το δεύτερο ονομάζεται «Σκάκι, ένα παιχνίδι στρατηγικής και Μαθηματικών, ένα παιχνίδι για όλους!» και αφορά μαθητές και μαθήτριες των Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξεων του Δημοτικού.

Τα προγράμματα αυτά μπορούν να αξιοποιηθούν από τους εκπαιδευτικούς στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων των αντίστοιχων τάξεων.

«Είναι γνωστό από πολλές επιστημονικές μελέτες, ότι η εκμάθηση και ενασχόληση με το σκάκι έχει πολλά πλεονεκτήματα για τα παιδιά» ανακοίνωσε η ΕΣΟ. «Δεν είναι τυχαίο ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πρωταθλητών μας στις μικρές ηλικίες είναι παράλληλα άριστοι μαθητές στο σχολείο.

«Το όφελος που αναμένεται να προκύψει για τη νέα γενιά από την εισαγωγή του σκακιού στα σχολεία είναι τεράστιο».

«Δεν είναι τυχαίο ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πρωταθλητών μας στις μικρές ηλικίες είναι παράλληλα άριστοι μαθητές στο σχολείο. Το όφελος που αναμένεται να προκύψει για τη νέα γενιά από την εισαγωγή του σκακιού στα σχολεία είναι τεράστιο».